Mediacje cywilne

Kancelaria Mediacyjna Zienkiewicz&Zienkiewicz w ramach swojej działalności prowadzi mediacje w zakresie szeroko rozumianego prawa cywilnego w każdej sprawie, w której dopuszczalne jest zawarcie ugody. Nasi mediatorzy prowadząc mediacje cywilne uwzględniają indywidualne preferencje Stron, pomagając w znalezieniu takiego rozwiązania, które będzie korzystne dla obu stron konfliktu, realne do spełnienia, skuteczne prawnie oraz dające możliwość kontynuowania relacji w przyszłości.

Nasi mediatorzy prowadzą mediacje w sprawach cywilnych ze szczególnym uwzględnieniem sporów dotyczących:

 • umów cywilnoprawnych
 • prawa autorskiego i jego naruszeń
 • umów i skarg konsumenckich
 • roszczeń o zapłatę
 • nieruchomości
 • roszczeń o odszkodowanie ( w tym z różnych umów ubezpieczeniowych),
 • zadośćuczynienia (szkody niemajątkowe – krzywda)
 • naruszenia dóbr osobistych
 • roszeń z tytułu błędów medycznych i odpowiedzialności szpitali
 • konfliktów sąsiedzkich, lokalowych i wspólnotowych
 • roszczeń wynikających z prawa spadkowego (dział spadku, zachowek)
 • zniesienia współwłasności
 • ustanawiania, wykonywania lub znoszenia służebności (w tym służebności przesyłu)