Mediacje rodzinne

Rodzina jest fundamentem funkcjonowania każdego człowieka, dobre relacje jej członków rzutują zarówno na udane życie osobiste, jak i zawodowe. Spory rodzinne dotykające często bardzo intymnej sfery życia wymagają od mediatora profesjonalnego przygotowania oraz odpowiedniego taktu i wyczucia. Tylko mediatorzy o szczególnych predyspozycjach i przygotowaniu są w stanie indywidualnie podejść do każdego problemu i skutecznie pomóc w poprawie relacji między zwaśnionymi stronami, optymalnym uzgodnieniu spraw rodzicielskich (zwłaszcza mając na uwadze dobro dziecka) oraz uregulowaniu kwestii majątkowych.

Kancelaria Mediacyjna Zienkiewicz&Zienkiewicz w swoim zespole posiada profesjonalnych mediatorów, którzy dołożą wszelkich starań by w poufnej i komfortowej atmosferze, bez zbędnych emocji doprowadzić do optymalnego porozumienia.
Uwzględniając potrzeby Stron dajemy Państwu możliwość wyboru spośród mediatorów obydwu płci, jak również prowadzimy mediacje z jednoczesnym udziałem 2 mediatorów.

Mediacje z zakresu sporów rodzinnych prowadzimy ze szczególnym uwzględnieniem:

  • konfliktów małżeńskich/partnerskich
  • wspólnego zamieszkiwania po rozwodzie
  • ustalenia kompleksowych planów wychowawczych (dotyczących wszystkich istotnych sfer życia dziecka)
  • kontaktów z dzieckiem
  • podziału majątku
  • rozstrzygania o istotnych sprawach rodziny
  • podziału spadku, zachowku po zmarłym członku rodziny
  • kontraktów przedślubnych
  • opieki nad osobą starszą
  • konfliktowych relacji z rodzicami i innymi członkami rodziny