Misja kancelarii

Mediator – misja, zawód, sztuka

W związku ze stale rosnącym zapotrzebowaniem społecznym w zakresie polubownych form rozwiązywania sporów oraz posiadanym kierunkowym doświadczeniem, wiedzą i umiejętnościami Kancelaria Radcy Prawnego dr Adam Zienkiewicz zdecydowała się zapewnić dla Stron konfliktów profesjonalne usługi w zakresie mediacji, negocjacji, sądownictwa polubownego (arbitrażu) oraz innych specjalistycznych metod pozasądowego rozwiązywania sporów (Alternative Dispute Resolution), które oferowane są w ramach funkcjonalnie wyodrębnionej Kancelarii Mediacyjnej Zienkiewicz&Zienkiewicz świadczącej pomoc na terenie Olsztyna i całego kraju.

Misją Kancelarii Mediacyjnej Zienkiewicz&Zienkiewicz jest profesjonalne świadczenie pomocy w zakresie różnych form polubownego rozwiązywania sporów (zwłaszcza mediacji) nie tylko w celu szybkiego, taniego, skutecznego i wzajemnie korzystnego dla Stron opanowania ich sporu (filozofia Wygrany-Wygrany) ale również dla szerszego promowania w społeczeństwie postaw opartych na:

 • realnym likwidowaniu przyczyn sporu;
 • odbudowywaniu pozytywnych relacji i komunikacji międzyludzkiej
 • analizie interesów i potrzeb obydwu stron w celu poszukiwania przestrzeni porozumienia
 • odchodzeniu od destrukcyjnych schematów postępowania skupionych tylko na walce (ustalaniu tego kto ma rację, kto jest winny, wzajemnych pretensjach)
 • wspólnym, kreatywnym i trwałym rozwiązywaniu sporów z nastawieniem na przyszłość
 • wysokiej kulturze dialogu i świadomości prawnej
 • dążeniu do pokojowego i pojednawczego sposobu społecznej współpracy oraz współistnienia (peacemaking).

Stosowane przez zespół Kancelarii formy pozasądowego rozwiązywania sporów oparte są na:

 • pełnej poufności co do faktu odbycia spotkań, ich przebiegu oraz rezultatu;
 • znacznie szybszym i tańszym niż tradycyjny proces sądowy opanowaniu konfliktu.
 • profesjonalnym przygotowaniu członków zespołu, stale podnoszącego swoje kwalifikacje zawodowe;
 • najwyższych standardach proceduralnych i etycznych (Kodeks Etyczny Mediatorów Polskich, Standardy prowadzenia mediacji i postępowania mediatora – uchwalone przez Społeczną Radę ADR przy Ministrze Sprawiedliwości, Europejski Kodeks Postępowania Mediatorów);
 • zoptymalizowanych rozwiązaniach praktycznych sprawdzonych w Polsce i zagranicą (zwłaszcza w USA);
 • autorskich rozwiązaniach praktycznych i regulaminach postępowań (podbudowanych badaniami naukowymi);
 • uwzględnieniu indywidualnych uwarunkowań każdej Strony oraz ich preferencji co do zastosowania wybranych form, strategii i technik rozwiązania sporu;
 • wysokiej kulturze obsługi oraz efektywnej i przyjaznej komunikacji opartej na wzajemnym zaufaniu,
 • twórczym poszukiwaniu, realnych do spełnienia i skutecznych prawnie opcji rozwiązania sporów;
 • indywidualnym ustalaniu miejsca, formy i czasu pomocy Kancelarii;
 • wieloaspektowym podejściu do celów polubownych form rozwiązywania sporów (porozumienie, poprawa relacji, likwidacja przyczyn sporu, odbudowanie poprawnej komunikacji, samopoznanie, samodoskonalenie, pozytywna przemiana wewnętrzna Stron).

Mediator – misja, zawód, sztuka