Negocjacje

Kancelaria Mediacyjna Zienkiewicz&Zienkiewicz oferuje profesjonalne usługi negocjacyjne w Olsztynie. Pomoc naszym Klientom polega na prowadzeniu negocjacji w ich imieniu z wykorzystaniem różnorodnych technik negocjacyjnych w ramach strategii rywalizacyjnej lub integracyjnej, odpowiednio dobranych do specyfiki konkretnego sporu oraz priorytetów Klienta (czynnik ważności rezultatu vs czynnik ważności relacji).

Nasi negocjatorzy w zależności od potrzeb:

 • zastępują Klientów podczas sesji negocjacyjnych,
 • uczestniczą w sesjach negocjacyjncyh razem z Klientami,
 • świadczą pomoc w zakresie: „cichego” doradcy poza sesjami negocjacyjnymi,
 • przygotowują Klienta do samodzielnych negocjacji (opracowują m. in.: zindywidualizowaną strategię negocjacyjną, agendę negocjacji, rozwiązania wielocelowe uwzględniające analizę SWOT i BATNA, analizę uwarunkowań ekonomiczno-prawnych oraz optymalnej formy rozwiązania sporu).

Nasze usługi świadczymy zwłaszcza w zakresie negocjacji:

 • ze szpitalami (ze szczególnym uwzględnieniem błędów medycznych i odpowiedzialności szpitala za wynikłą w związku z tym szkodę)
 • przy zakupie nieruchomości (także z developerami, bankami)
 • w sporach sąsiedzkich, wspólnotowych
 • z wierzycielami
 • z bankami (w zakresie otrzymania kredytu, konsolidacji oraz spłat)
 • z zakładami ubezpieczeniowymi
 • ze spółdzielniami
 • umów cywilnych nazwanych i nienazwanych
 • kontraktów gospodarczych
 • między członkami rodziny (ze szczególnym uwzględnieniem opieki nad dziećmi, podziałów majątku oraz spadków)
 • z pracodawcami, pracownikami, a także związkami zawodowymi