Szkolenia/Treningi

Kancelaria Zienkiewicz&Zienkiewicz w oparciu o ponad 10-letnie doświadczenie edukacyjne, praktyczne i naukowe dr Adama Zienkiewicza organizuje i prowadzi wykłady, szkolenia i treningi praktyczne m.in w zakresie:

 • komunikacji werbalnej i niewerbalnej,
 • retoryki, umiejętności przekonywania,
 • polubownych form rozwiązywania sporów (negocjacje, sąd polubowny, mieszane formy ADR)
 • negocjacji pozycyjnych i integracyjnych,
 • mediacji sądowej i pozasądowej.

Oferta szkoleniowo-coachingowa skierowana jest do szerokiego kręgu zainteresowanych tą problematyką, m.in:

 • nauczycieli
 • pracowników oświaty
 • kuratorów
 • psychologów
 • managerów
 • trenerów – coachy
 • prawników
 • pracodawców
 • pracowników
 • podmiotów instytucjonalnych, samorządowych,
 • organizacji pozarządowych
 • przedsiębiorców
 • rodziców
 • i wielu innych…

Zespół trenerski bazuje na starannie wyselekcjonowanych treściach i metodach dydaktycznych pozytywnie zweryfikowanych podczas kierunkowych szkoleń dla biznesu, organizacji pozarządowych, administracji oraz w trakcie studiów podyplomowych z zakresu Mediacji i innych Alternatywnych Form Rozwiązywania Sporów.