Warto zobaczyć

PROFESJONALNA POMOC PRAWNA
w szczególności w zakresie:

 • udzielania porad prawnych
 • sporządzania opinii prawnych (w tym ekspertyz naukowych)
 • tworzenia umów, regulaminów, ogólnych warunków oraz innych tzw. wewnętrznych aktów prawnych
 • reprezentacji Klientów w postępowaniach windykacyjnych, egzekucyjnych oraz administracyjnych (w tym przed Krajową Izbą Odwoławczą)
 • reprezentacji Klientów w postępowaniach przed sądami rejonowymi, okręgowymi, apelacyjnymi , WSA, NSA i Sądem Najwyższym
 • reprezentacji w negocjacjach i postępowaniu mediacyjnym

www.kancelaria-zienkiewicz.pl

 

NAJWAŻNIEJSZE AKTY dotyczące MEDIACJI
m.in.:

 • Europejski Kodeks Postępowania Mediatorów
 • Standardy prowadzenia mediacji i postępowania mediatora uchwalone przez Społeczną Radę ADR przy Ministrze Sprawiedliwości
 • Kodeks Etyczny Mediatorów Polskich
 • Regulacje prawne mediacji w UE
 • Regulacje prawne mediacji w Polsce w ramach poszczególnych gałęzi prawa
 • Standardy szkolenia mediacji

http://ms.gov.pl/pl/dzialalnosc/mediacje/publikacje-akty-prawne-statystyki/

 

STUDIA PODYPLOMOWE MEDIACJI
na których wykłada dr hab Adam Zienkiewicz

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Prawa i Administracji

Mediacja i inne Alternatywne Formy Rozwiązywania Sporów

http://www.uwm.edu.pl/mediacje

Uniwersytet Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie, Wydział Prawa i Administracji

Mediacja sądowa i pozasądowa

http://www.mediacje.edu.pl

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Wydział Prawa i Administracji

Mediacja i inne Alternatywne Metody Rozwiązywania Sporów”

http://www.law.uj.edu.pl/centrumars

 

Strona Ministerstwa Sprawiedliwości poświęcona mediacji
m.in.:

 • działania Ministerstwa Sprawiedliwości w przedmiocie mediacji
 • publikacje i informatory na temat mediacji cywilnej, rodzinnej, karnej, w sprawach nieletnich, gospodarczej
 • informator o alternatywnych sposobach rozwiązywania sporów
 • informator dla pokrzywdzonego
 • akty prawne i statystkyki
 • Międzynarodowy Dzień Mediacji
 • Kampanie mediacyjne
 • Mediacja na świecie

http://ms.gov.pl/pl/dzialalnosc/mediacje/